9 april 2018

IG Design Group BV live met Easy Invoice icm Infor Visual ERP

IG Design Group BV in Hoogeveen is live gegaan met Easy Invoice voor Infor Visual ERP. In constructieve samenwerking is de afgelopen weken gewerkt aan het inrichten en testen van de Easy Invoice software, waarmee IG Design Group haar ontvangen facturen afhandeling vergaand automatiseert; Factuurdata wordt automatisch gelezen en door middel van workflows wordt het goedkeuringsproces conform het procurementschema gerealiseerd. 

Eric Hisken, Finance Director: “IG Design Group is al vele jaren gebruiker van Infor Visual ERP en heeft inmiddels de software uitgerold –gebruik makend van de nieuwe multi site versie- naar onze vestiging in Polen. Dat biedt IG Design Group veel voordeel qua uniforme werkwijze en bedrijfsbreed inzicht. Quartess heeft ons daarbij op prettige en kundige wijze ondersteund. Daarnaast zien wij de toegevoegde waarde van de aanvullende applicaties die Quartess biedt,  zoals Easy Invoice. Deze applicatie is nu met ondersteuning van Quartess voor onze sites geïmplementeerd en helpt IG Design Group nog efficiënter te werken.”