1 april 2020

Contact met Quartess in relatie tot COVID-19 (coronavirus)

Beste relaties, 

Graag informeren wij u over de consequenties mbt onze werkzaamheden voor en bij u in relatie tot het coronavirus, naar aanleiding van de laatste persconferentie van premier Mark Rutte op 31 maart 2020 jl. Bij Quartess houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent in de praktijk het volgende: 

Support: 

Geen consequenties. U kunt ons op de normale manieren bereiken, uw vragen zullen op de gebruikelijke wijze worden beantwoord. Dat dit nu voor een deel vanuit huis gebeurt in plaats vanuit kantoor maakt geen verschil; wij zijn en waren er op ingericht om ook vanuit huis deze dienstverlening te kunnen bieden.

Consultancy: 

Wel consequenties. Uitgangspunt voor consultancy is dat wij – tot en met 28 april- de sterke voorkeur hebben voor remote consultancy. We zijn daar op toegerust met tools als Skype, Teams, Teamviewer etc. Indien ondersteuning on-site de enige optie is dan kan dat met in achtneming van de bekende maatregelen: 1,5 meter afstand houden, geen verkoudheid, koorts etc bij betrokkenen.  Onderlinge afstemming tussen u en ons is in dit geval nodig en zal dan ook plaatsvinden om te komen tot de verantwoorde oplossing.

Verkoop: 

Wel consequenties. Presentaties voor groepen zijn nu niet wenselijk en zullen we daarom voorlopig in onderling overleg uitstellen. Daar waar een presentatie zinvol via het web gegeven kan worden is dat uiteraard als alternatief te gebruiken.

1 op 1 afspraken kunnen op zich doorgang vinden. Hiervoor geldt echter hetzelfde als voor consultancy: voorlopig tot en met 28 april voorkeur voor telefonisch en/of remote.

Tot slot: Uiteraard hopen wij dat de periode waarin geen of zo min mogelijk ‘face to face’ contact wordt geadviseerd zo kort mogelijk zal zijn. Het zijn voor u en ons uitzonderlijke tijden die we in onderling overleg zo goed mogelijk moeten zien door te komen. Wij zullen ons daarvoor maximaal inzetten. Wij wensen u daarbij sterkte en wijsheid.  Indien andere of aanvullende richtlijnen worden verstrekt door het RIVM dan zullen wij daar naar handelen en u daarover hier weer informeren.

Met vriendelijke groet, namens het Quartess team,

Jan Muller

Managing Director