kop-010.jpg

EAM Productie

Beproefde en rendabele oplossingen voor meer productiviteit en naleving van voorschriften.

Om goede resultaten neer te zetten moeten productiebedrijven verstandig omspringen met hun bedrijfsmiddelen. Procesfabrikanten zijn in grote mate afhankelijk van de goede toestand van hun kapitaalgoederen en operationele efficiëntie. Voor fabrikanten van discrete producten en assemblagebedrijven zijn betrouwbare en beschikbare bedrijfsmiddelen van het allergrootste belang voor de productiviteit: door minder afval te produceren kunnen ze hun capaciteit verhogen en het financieel resultaat verbeteren.

Infor EAM voor de productie is een intelligente oplossing. Hiermee beschikken fabrikanten over een beproefd en rendabel systeem om hun bedrijfsmiddelen op zo'n manier te beheren dat dit resulteert in een hogere productiviteit, minder stilstand en een betere naleving van voorschriften en veiligheidseisen.

De EAM-oplossingen van Infor helpen de productiesector met:

  • Verlagen van de exploitatie , voorraad en materiaalkosten
  • Veiligstellen en goed benutten van de investering in kapitaalgoederen
  • Verhogen van de productie en inkomsten
  • Voldoen aan regels en (veiligheids)voorschriften
  • Maximaliseren van de productie met een minimum aan afval

De EAM-software van Infor heeft unieke voorzieningen voor zowel bedrijven in de procesindustrie als bedrijven in de discrete industrie en assemblagebedrijven:

Asset Hierarchies: tools waarmee procesfabrikanten hun bedrijfsmiddelen kunnen bekijken vanuit systeem- en positieperspectief voor inzicht in de werkelijke kosten van de bedrijfsmiddelen en de mogelijkheid om kapitaaluitgaven te sturen, te plannen en te vermijden.

Inventory Content: zicht (in real time) op de voorraad, zodat fabrikanten in de procesindustrie en fabrikanten van discrete producten de voorraad- en materiaalkosten kunnen verlagen terwijl de inkoop beter wordt beheerd en doelmatiger wordt uitgevoerd.

Maintenance, Control and Scheduling: functionaliteit waarmee discrete fabrikanten overwerk en vertraging kunnen voorkomen, het onderhoudspersoneel efficiënter en doelmatiger laten werken en hun onderhoud beter plannen.

Inspection Management: tools die procesfabrikanten helpen bij de planning en besturing van inspectieroutes en meetpunten, inclusief gegevens die de kwetsbaarheid van essentiële bedrijfsmiddelen aangeven.

Regulatory and Safety Requirements: specifieke registratie- en labelcategorieën voor inspecties, interne audits, lekkagerapporten en alle met beveiliging verwante zaken, evenals het traceren en beheren van alle belangrijke gegevens met betrekking tot de veiligheid en wetgeving rond bedrijfsmiddelen, onderhoud en voorraad.

Warrantly Management: procesfabrikanten worden op de hoogte gehouden van de status van bedrijfsmiddelen, waardoor de onderhoudsuitgaven worden verminderd en niet onnodig tijd en energie wordt besteed aan activa die onder garantie vallen.

Asset Analysis: analyses waarmee fabrikanten van discrete producten te weten komen waarom bedrijfsmiddelen niet aan de verwachtingen voldoen, wat de kosten van het gebruik van deze middelen zijn en wat de locatie van elk bedrijfsmiddel is.

Bekijk onze online-demo als u wilt weten wat de ondernemende EAM-software van Infor kan betekenen voor uw bedrijf